Czas trwania w CR

“Mam datę początku i końca zdarzenia, ale potrzebuję mieć na raporcie czas trwania zdarzenia. Dane są pogrupowane po obiekcie, którego dotyczą i dniu początku zdarzenia. Pola Time_start i Time_stop są typu DateTime.”

Pierwszym nasuwającym się rozwiązaniem jest róznica obu wartości (rys.1), niestety kolumna 3 (kolor granatowy na rys. 4)) nie przypomina formatu czasu Zaskoczenie

Pierwsza formula

rys. 1

Skoro otrzymałam pole typu Number, spróbuję go zrzutować na typ Time (rys. 2)

Druga formula

rys. 2

Jest już prawie dobrze, ale co się stanie gdy zdarzenie zacznie się dziś a skończy się dnia następnego, lub za kilka dni? Ostatecznie powstała formuła rozwiązująca także ten problem (rys. 3)

Koncowa formula

rys. 3

Ostateczne zestawienie danych wejściowych i wyników działania poszczególnych formuł przedstawiam na rys. 4

Raport

rys. 4

A teraz wracam do CR. Kolejne zadania czekają… Jeszcze tu wrócę Szeroki uśmiech

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply